Seminaries

Programma

Seminariezaal 1 - Hall D

14u – WTCB

Voorstelling van de Leidraad voor de goede uitvoering van hars- gebonden vloeren (TV 277)

Bij het ontwerp en de uitvoering van hars-gebonden vloerbekledingen voor binnen-toepassingen is er een breed gamma aan harsproducten beschikbaar. Het komt erop aan de gepaste keuze te maken, afhankelijk van de toepassing, de eisen van de opdrachtgever, de karakteristieken van de ondergrond waarop de hars-gebonden vloerbekleding aangebracht moet worden en de uitvoeringsomstandigheden. Maak geen fouten meer!

 

16h

Voorstelling van de Leidraad voor de goede uitvoering van terrassen en garage-inritten op de volle grond (TV 276)

 Deze Technische Voorlichting heeft als hoofddoel om de uitvoerder en de ontwerper van het project te helpen bij de keuze van de meest geschikte materialen en plaatsingstechnieken voor de uitvoering van een buitenterras op de volle grond.

 

STAND 65

10.30 – Infosessie “Onvoorziene prijsstijgingen. Hoe hiermee omgaan? Nu en in de toekomst.”

Tijdens deze sessie worden niet enkel oplossingen aangereikt die u zou kunnen toepassen, maar krijgt u ook een demonstratie van de prijsherzieningstool van de afdeling Bedrijfsbeheer van het WTCB.

Met deze tool kan u alle materiaal- en loonindexen opvolgen en bent u in staat om op een eenvoudige manier de (officiële) prijsherzieningen te berekenen.

Spreker: Mike Bogaerts – WTCB

11u45 – FENESTRio

In een korte sessie wordt het gebruik van WTCB’s nieuwe applicatie FENESTRio getoond. Deze tool laat toe om als schrijnwerker via het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen:

  • De prestatieniveaus volgens NBN B 25-002-1 te bepalen
  • Het breuktype van de beglazing te kiezen volgens de norm NBN S 23-002

We lichten bovendien al een tipje van de sluier op toekomstige ontwikkelingen in de tool op maat van de schrijnwerker en glaswerker.

Spreker: Floris Caluwaerts – WTCB

INSCHRIJVING

13u30 – Infosessie brandwerende deuren

Met het op 1 juli 2022 in voege treden van de nieuwe Belgische brandreglementering zijn er enkele belangrijke wijzigingen voor de brandwerende deuren. De oude Belgische classificatie “Rf 1/2 u” zijn definitief afgeschaft en vervangen door de Europese klasse EI1 30. De schrijnwerker moet naast het verzorgd en correct plaatsen van de brandwerende deur er ook voor zorgen dat hij een brandwerende deur kiest die beantwoordt aan de opgelegde eisen.

Spreker: Sven Eeckhout – WTCB

INSCHRIJVING